Konsolidacja kredytów - Kredyty konsolidacyjne - Jak otrzymać kredyt konsolidacyjny
Kredyty konsolidacyjne – połącz swoje pożyczki
24 września, 2016
ETYIECIARKA PE LABELLERS - MASZYNY ETYKIETOWANIE ETYKIECIARKI PRZEMYSŁOWE
Etykieciarki i maszyny pakujące od autoryzowanego dostawcy
5 października, 2016

Zatrudnienie przy budownictwie szansą dla młodych pokoleń – takie tytuły bardzo często pojawiają się na pierwszych stronach gazet. Młodzi Polacy, którzy postawią na zatrudnienie w budownictwie zagwarantują sobie pewny krok w przyszłość. Jak stwierdza wielu fachowców „budowlanka” doznaje obecnie rozkwitu. A to za sprawą trendów jakie parę lat temu przeważały w szkołach średnich i na uniwersytetach. Maturzyści z roczników 2000 – 2010 zbyt często dostawali się na studia humanistyczne, takie jak prawo, psychologia, czy socjologia. Obecnie mało jest inżynierów budownictwa, czy osób specjalizujących się w pracach budowlanych. Spora grupa fachowców pracuje za granicą, powodując luki w zatrudnieniu w Polsce.

O ile jeszcze kilka lat wstecz rodzice namawiali swoje dzieci na studia humanistyczne, które pomogą im otrzymać „zawód przyszłości”, o tyle dziś jasne jest, że tym zawodem z przyszłością jest stolarz, spawacz, a także pracownik, czy architekt budowlany. Kierunki na uczelniach przekształcają się w szybkim tempie, że aż niełatwo jest jest zauważyć jaki nowy kierunek zaproponują nam w kolejnych latach. Jedno wciąż pozostaje pewne. Każda osoba chcąca samodzielnie funkcjonować w budownictwie jest zobowiązana zdobyć uprawnienia budowlane. Są one koniecznym warunkiem do wykonywania takich czynności jak osoba nadzorująca roboty budowlane konstruktor, czy pracownik zajmujący się projektowaniem technicznym.

Podstawy prawne dotyczące uprawnień budowlanych

Wszelakie reguły formalne mówiące o uprawnieniach budowlanych możemy znaleźć w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Dokument ten określa zasadnicze zagadnienia związane z uprawnieniami budowlanymi. Natura uprawnień budowlanych wiąże się z wykonywaniem osobistych czynności technicznych w budownictwie. W rozumieniu prawa budowlanego osoba uzyskująca uprawnienia budowlane może zajmować się taką działalnością jak projektowanie i sprawdzanie projektów architektoniczno – technicznych, kierowanie placem budowy i produkowaniem konstrukcji budowlanych, dozór inwestorski oraz sprawowanie opieki technicznej eksploatacji budynków. Co więcej ustawa prawo budowlane normuje także organy upoważnione do do udzielania odpowiednich rozporządzeń wykonawczych.

Wymagania dotyczące uzyskania uprawnień budowlanych

Uzyskanie uprawnień budowlanych nie jest wcale takie proste, choć wartą pewnych poświęceń. Główne warunki dotyczą ukończenia szkoły wyższej lub średniej w stosownej dziedzinie, odbycie praktyki na budowie, lub przy sporządzaniu projektów budowlanych, oraz zdanie egzaminu.Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć wniosek, do którego egzekwowane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie, książki praktyki zawodowej, kopię dowodu tożsamości i kartę personalną. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch etapów – sprawdzianu pisemnego i ustnej odpowiedzi. Pytania egzaminacyjne planowane są odrębnie dla każdej specjalności. Zasadniczo nikt nie zna sposobu na proste zdanie testu. Jedyne co możemy zrobić to po prostu się do niego nauczyć. Dobrze jest także zadbać o wysokiej jakości praktykę zawodową, gdyż w wielu przypadkach na teście sprawdzana jest wiedza praktyczna, a nie tylko wiedza teoretyczna. Aby móc móc uczestniczyć w egzaminie ustnym. kandydaci muszą uzyskać minimum 75% pozytywnych odpowiedzi na teście. Wynik egzaminu jest aktualny przez przez 3 lata, po czym jesteśmy zobowiązani powtórnie do niego podejść. Uprawnienia budowlane nadaje obecnie stosowny organ urzędniczy, określony w ustawie prawo budowlane.

Gdzie będą Tobie potrzebne uprawnienia budowlane?

Otrzymanie tytułu magistra lub uzyskanie odpowiedniego wykształcenia związanego z branżą budowlaną zaledwie połowa Twojej drogi kształcenia. Jeśli mniemasz, że dyplom, który otrzymałeś od swojego uniwersytetu jest wystarczający, oznacza to, że jesteś w dużym błędzie. Wpierw musisz zadbać o otrzymanie uprawnień budowlanych,a także o nabycie profesjonalnego doświadczenia. Jedynie zestawienie teorii z praktyką da Tobie największe szanse na zdobycie wymarzonej pracy w budownictwie. Ogólnie istnieją 3 podstawowe typy uprawnień budowlanych – uprawnienie do projektowania, uprawnienie do zarządzania pracami budowlanymi, oraz połączenie tych dwóch kwalifikacji. Prawo budowlane opisuje także specjalności w jakich mamy możliwość się edukować. Uzyskanie uprawnień budowlanych to zatem obowiązek pracowników, którzy zajmują się architekturą konstrukcjami budowlanymi, inżynierią dróg, mostów i kolei, oraz systemami telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi, wodociągowymi i elektroenergetycznymi.

Budownictwo to dziedzina, którą warto lepiej poznać. Nie tylko ze względów praktycznych, ale także finansowych. W branży budowlanej zarobki kształtują się na bardzo dobrym poziomie znacząco przewyższającym średnią krajową. W przygotowaniu do samego egzaminu pomocne będą rozmaite, publicznie dostępne serwisy internetowe, takie jak choćby iznynieriabudowlana.org. Na tej platformie odnajdziecie wiele przydatnych informacji dotyczących uzyskania uprawnień budowlanych. Możecie na niej nabyć również program na uprawnienia budowlane, dzięki któremu dokładniej przyswoicie potrzebną Wam wiedzę. Budownictwo to przyszłość, o którą warto zadbać.

Zapraszamy na stronę internetową, na której znajdziecie konkretne wiadomości na temat uprawnień budowlanych: prawo budowlane.

Strona używa cookies
Ok