Kancelaria notarialna pieczątka notariusza
Kancelaria notarialna – na kogo postawić
24 stycznia, 2018
Wynajem autokarow Torun autobusy wycieczkowe do wynajecia
Wynajem autobusów – jak zorganizować wycieczkę szkolną
27 listopada, 2018

Usługi geodezyjne – Wytyczanie granic działki i znaków granicznych

Usługi geodezyjne - Wytyczanie granic działki i znaków granicznych

Wznowienie punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych wykonywane jest wszędzie tam gdzie znaki te zostały zniszczone albo naruszone a projektant musi mieć informację o ich precyzyjnym umiejscowieniu. Na przykład chce mieć informację jak przebiega granica przy sprzedaży nieruchomości lub budowie ogrodzenia.

Wznowienie punktów musi być wykonane tylko na podstawie istniejących dokumentów znajdujących się w Zasobie Państwowym. Wznowienie znaków granicznych trzeba zgłosić PZGiK jako pracę. Po otrzymaniu z PZGiK dokumentów źródłowych mówiących o przebiegu granic działki przystępujemy do pomiarów .

Po dokonaniu analizy materiałów źródłowych dotyczących możliwości wyznaczenia znaków granicznych, zawiadamiamy sąsiadów, których nieruchomości sąsiadując nieruchomością o czynnościach które będą wykonywane w danym terminie na nieruchomości przez geodetę. Z wykonanych czynności wyznaczenia kamieni granicznych geodeta musi sporządzić protokół, który obie strony muszą podpisać a także razem z całą dokumentacją geodezyjną musi zostać przyjęty do PZGIK.

Warto pamiętać, że akt wyznaczenia znaków granicznych jest czynnością techniczną niewywołującą żadnych zmian stanu prawnego granic działki a także nie stanowi postępowania administracyjnego ani sądowego.

Tym niemniej są to istotne i często trudne technicznie czynności, bowiem geodeta musi odtworzyć miejsce położenia znaku granicznego precyzyjnie w tym samym miejscu, które on pierwotnie znajdował. By to wykonać poprawnie należy rzetelnie zbadać dokumentację nieruchomości, materiały pomiarowe oraz często wykonać żmudną analizę w terenie bazując na punktach pomiarowych, które są dostępne, a z których inny geodeta dokonał pomiaru nadając znakom ich pierwotne położenie.

Wyznaczenie granic

Ustalenie przebiegu granic nieruchomości możemy wykonać gdy inwestor nie wie którędy wytyczona jest granica między swoją działką a działką sąsiednią.

Usługi ustalania granic geodeta wykona gdy nie ma sporu o przebieg granicy oraz w wyniku badania dokumentacji znajdującej się w rejestrach państwowych, gdy nie ma możliwości wyznaczenia lokalizacji kamieni punktów granicznych.

Należy zawiadomić wówczas zainteresowane strony o działaniach wykonywanych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości ewidencyjnych i ustalamy przebieg granic, którego podstawą mogą być:

  • zgodne wskazania właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych albo samoistnych posiadaczy
  • ostatni spokojny stan władania
  • zbadane w terenie położenie śladów granicznych wraz z analizą dokumentów znajdujących się w PZGiK.

Z wykonanych czynności geodeta musi wykonać protokół wytyczenia przebiegu granic, na którym powinny podpisać się w terenie wszystkie zobowiązane strony.

Usługa wytyczania przebiegu granic działek ewidencyjnych musi być zgodnie z prawem zgłoszona do PODGIK natomiast dokumenty utworzone w jej wyniku powinny być przekazane do PZGiK po zakończeniu prac geodezyjnych.

Geodeta Toruń

Strona używa cookies
Ok