Po czym poznać dobrą księgową?
Czym wyróżnia się dobra księgowa
9 grudnia, 2022
Jak przygotować się do wszczepienia implantów zębów
Jak pacjent powinien przygotować się do założenia implantów zębów
10 lutego, 2023

Na czym opiera się współpraca z biurem rachunkowym

Jak wygląda współpraca z biurem rachunkowym

Korzyści płynące ze współpracy z księgową można wymieniać do woli rozpoczynając od rzetelności i terminowości usług, a kończąc na miłej atmosferze podczas spotkań. Warto zastanowić się na chwilę nad tym, w jaki sposób w rzeczywistości wygląda praca z księgową, jakie są oczekiwania w stosunku do właściciela firmy i co klient zyskuje dzięki współpracy.

Misją biura rachunkowego jest troska o dobro klienta, żeby pobierał jak największe korzyści w obszarze księgowym. Znajomość obowiązujących praw daje możliwość księgowej weryfikację, jakie odliczenia i ulgi są dostępne dla klienta i czy je stosuje. Tak właściciele firm pozyskują możliwość zmniejszenia kosztów jednocześnie stosując się do żadnych praw i zasad. Biuro rachunkowe bezustannie sprawdza aktualizacje w przepisach, z tego względu właściciel firmy może zgłosić się o pomoc albo z obawami, jeśli wprowadzane zmiany są dla niego trudne do przyswojenia. Nawet jeżeli biuro nie świadczy usług doradczych, klient zwykle może zadać pytanie, jeśli coś jest trudne. Warto dodać, że biuro rachunkowe, oferując usługę obsługi klienta troszczy się o to, żeby potrzebne rozliczenia zawsze były składane na czas, a dzięki nowoczesnym systemom informatycznym, znaczna część powtarzających się działań jest automatyzowana, a rozliczenia są precyzyjne i sprawdzane. W ten sposób właściciele firm nie muszą martwić się sprawami księgowymi a mogą poświęcić uwagę pozostałym obszarom przedsiębiorstwa.

Istotnym aspektem współpracy z księgową jest stały kontakt bazujący na życzliwej relacji. Przedsiębiorca ma możliwość kontaktu z księgową w pilnych sprawach, ale istotne jest także to, żeby właściciele firm też byli dostępni dla biura rachunkowego. Może się zdarzyć, że będzie konieczność, by coś wyjaśnić oraz przedyskutować, z tego względu ważne jest, żeby właściciele firm nie bali się kontaktu z biurem. Bez względu na sytuację, celem biura rachunkowego jest pomoc. Jeśli jedna ze stron w danej chwili jest nieosiągalna, na pewno uda się porozumieć w innym terminie. Dobry kontakt przekłada się na dobry obieg informacji, co sprawia, że praca jest jeszcze bardziej miła.

Dobra atmosfera w korelacji między księgową, a przedsiębiorcą, wyróżniająca się zrozumieniem i otwartością przekłada się też na budowanie zaufania. W ten sposób właściciele firm bez przeszkód powierzają do biura rachunkowego swoje dokumenty i inne sprawy, tym samym otrzymując terminową i rzetelną obsługę.

Główne wytyczne współpracy z księgową

Współpraca bez względu na wszystko buduje się przez pewne ustalone z góry wytyczne, dzięki czemu obie strony mają świadomość, czego się spodziewać i jakie oczekiwania realizuje współpraca. Niezależnie od tego, czy do księgowej przychodzi klient, jaki dopiero planuje założyć działalność gospodarczą czy klient, jaki prowadzi firmę przez lata, ale zmienia biuro rachunkowe obsługujące jego sprawy księgowe, za każdym razem na starcie trzeba omówić zasady, jakie będą egzekwowane w czasie współpracy. Te zatwierdzone odgórnie wytyczne zapewniają, że nie wystąpią żadne niejasności.

http://www.biuro-rachunkowe-wloclawek.pl/

Przygotowanie warunków współpracy między księgowym a klientem

Praca z każdą księgową opiera się o wiążącą umowę, ale zanim obie strony usiądą do jej podpisania, w pierwszym kroku biuro rachunkowe wspólnie z przedsiębiorcą omawia warunki współpracy. Pośród takich rozmów znajdą się wytyczne opisujące dostępność obu stron w celu kontaktu, metody dostarczania, magazynowania i rozliczania dokumentów, ostateczne terminy, jakie muszą być zachowane, żeby księgowa miała wystarczającą ilość czasu, by wykonać potrzebne rozliczenia, nim upłynie termin ich wysyłania na przykład do US czy ZUS. W czasie omawiania wytycznych współpracy z księgową omawiane są także koszty usług księgowych. Takie kwoty przeważnie zależą od ilości dokumentów, liczby zatrudnionych osób, rozliczania VAT-u i podobnych kryteriów, jakie oddziałują na nakład pracy księgowej. Gdy niezbędne ustalenia zostaną omówione i zatwierdzone przez biuro i klienta, stworzona zostanie umowa.

Podpisanie umowy z księgową

Umowa z księgową ma w sobie wszystkie ustalenia, jakich biuro rachunkowe dokonało z przedsiębiorcą. W takiej umowie nie może pojawić się nic, czego nie ustalono w czasie omawiania warunków współpracy. W momencie podpisania umowy praca zostaje rozpoczęta i od teraz biuro rachunkowe zobowiązuje się do wykonywania usług jak najlepiej trzymając się zatwierdzonych wytycznych. Przekroczenie omówionych zasad może poskutkować zerwaniem umowy także ze strony księgowej, jeśli klient nie dopełnia swoich zobowiązań.

Udostępnianie dokumentów

Jednym z najistotniejszych zobowiązań, jakie ciążą na kliencie, jest poprawne przesyłanie dokumentów . Przeważnie umowy regulują kiedy klient musi udostępniać potrzebne dokumenty , żeby wszelkie rozliczenia były wyliczone terminowo. Dla przykładu w znacznej części biur rachunkowych niedopuszczalne jest, żeby właściciele firm przesyłali dokumenty w końcowym terminie   rozliczeń i liczyli na to, że będą one wykonane na czas. Przeważnie księgowe proszą, aby dokumenty docierały do biura najpóźniej około 13 dnia miesiąca, żeby był czas na wdrożenie ich do systemu, a następnie bezbłędne rozliczenie. Zwykle dokumenty można udostępniać elektronicznie i osobiście w siedzibie biura.

Przedstawicielstwo klienta przed US i ZUS

Znaczna ilość biur rachunkowych praktykuje przedstawicielstwo klienta w takich instytucjach jak ZUS czy Urząd Skarbowy. Wystarczy nadać odpowiednie pełnomocnictwa, dzięki którym biuro rachunkowe zyska prawo przedstawicielstwa właściciela firmy z patrzeniem na jego dobro.

Wsparcie z obszaru usług księgowych

Nawet jeśli biuro rachunkowe nie oferuje usług doradczych, na pewno zawsze odpowie na nurtujące pytania albo wytłumaczy wprowadzane do ustaw przez rząd aktualizacje. To wskazuje, jak bardzo ważne jest dla biur rachunkowych, aby współpraca z przedsiębiorcą była jak najlepsza i korzystna dla każdej ze stron. Warto zatem korzystać z usług rachunkowych.

Strona używa cookies
Ok