Na czym polega leczenie zachowawcze? Leczenie bólu zębów
Dlaczego warto podjąć leczenie zachowawcze u dentysty
13 lutego, 2023
Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzeń - księgowość
Usługi kadrowe oraz wyliczanie wynagrodzenia
28 lutego, 2023

Pełna księgowość co to jest kto musi się tak rozliczać

Pełna księgowość w biurze rachunkowym

Pełna księgowość to metoda zapisywania zdarzeń finansowych w przedsiębiorstwie, jaka nie tak jak przy prostszych form jak np. podatkowa księga przychodów i rozchodów albo ewidencja przychodów zachowuje zdecydowanie więcej zdarzeń oraz stanowi szersze udokumentowanie majątku firmy. Pokazuje największą liczbę szczegółowych informacji mówiących o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, dzięki czemu zagwarantowana jest kompletna przejrzystość ksiąg . Przy pełnej księgowości ważne jest, aby oprócz danych istotnych w księgowości uproszczonej, archiwizowane były też dodatkowe rejestry. Bazując na nich prościej przeanalizować na przykład zmiany w majątku przedsiębiorstwa, rozliczenia z nabywcami i przepływy pieniężne. Żeby uprościć sobie sprawę warto skorzystać z usług takich jak Toruń księgowość oferowane przez biura rachunkowe.

Część przedsiębiorstw jest zmuszona przepisami do rozliczania pełnej księgowości. To są głównie największe oraz bardzo dochodowe działalności, co mają zdecydowanie większy majątek w porównaniu do większości jednoosobowych firm. W prawie znajduja się także zasady ustalające, w jakich sytuacjach przedsiębiorstwo musi zacząć pełną księgowość, a w jakich sytuacjach musi prowadzić ewidencję ta metodą, nawet jeśli firma właśnie ruszyła. O tym, kiedy należy tworzyć pełną księgowość decydują 3 główne czynniki: limit kwotowy , charakter działalności oraz posiadanie siedziby w Polsce.

Jakie księgi rachunkowe stosowane są w pełnej księgowości?

Księgi rachunkowe, jakie trzeba rozliczać w pełnej księgowości, dają możliwość powiększonego spojrzenia na firmę, dlatego że przedstawiają sytuację finansową, aktywa, pasywa, a oprócz tego zapotrzebowania przedsiębiorstwa. Na podstawie ewidencjonowanych informacji zdolnie można robić finansowe prognozy, które mogą wspomóc w dobrym zarządzaniu działalnością.

Najistotniejsze księgi w pełnej księgowości to: dziennik, główna księga oraz pomocnicza księga, zestawienia obrotów i sald kont, a oprócz tego wykaz aktywów i pasywów, czyli inwentarz. Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek systematycznie tworzyć finansowe sprawozdania np. bilans lub rachunek strat i zysków.

Nic dziwnego, że znaczna część przedsiębiorców od razu stawia na przyjęcie na etat księgowej lub znalezienie biura rachunkowego, do pozyskania obsługi pełnej księgowości. Bez lat pracy oraz specjalistycznej wiedzy prowadzenie pełnej księgowości jest niemożliwe. Dlatego Toruń biuro rachunkowe służy pomocą.

W jakich sytuacjach pełna księgowość jest obowiązkowa?

Kluczowym czynnikiem jest limit kwotowy z przychodu, dlatego że obowiązuje on każdy rodzaj działalności niezależnie od jej charakteru Pełną księgowość należy zacząć wykonywać, jeżeli w ciągu roku działalność osiągnie przychody albo ich wysokość wykaże powyżej 2 000 000 euro w polskich złotych. Przeliczenie na złotówki trzeba wskazać na podstawie średniego kursu walut oznajmionego pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku przez Narodowy Bank Polski. W sytuacji przekroczenia limitu firma zaczyna rozliczanie pełnej księgowości od następującego roku obrotowego.

Istnieją jednak te rodzaje działalności gospodarczej, jakie bez względu na wszystko mają obowiązek ewidencjonować pełną księgowość nie patrząc na przychody.

Są to takie działalności jak:

  • spółki partnerskie i handlowe;
  • jednostki funkcjonujące na bazie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i wielu przepisów pokrewnych z działalnością o charakterze bankowym;
  • gminy, samorządy województwa, powiaty i ich związki;
  • jednostki oraz zakłady budżetowe, w tym celowe fundusze;
  • jednostki funkcjonujące dzięki pozyskanym subwencjom lub dotacjom.

Dodatkowo pełną księgowość zobowiązane są rozliczać osoby zagraniczne oraz oddziały oraz przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Jeżeli do tej pory przedsiębiorca tworzył firmę w formie, jaka nie była zobowiązana do posiadania pełnej księgowości, ale postanowi zmienić formę na taką, jaka tego wymaga, też będzie zobowiązany do zmiany księgowości na pełną.

Czy są zalety oraz wady ewidencjonowania pełnej księgowości

Biuro rachunkowe Toruń może wskazać parę zalet pełnej księgowości. Za sprawą bardziej rozbudowanej ewidencji zastosowana jest wyższa dokładność o detale, co daje szersze analizy majątku firmy. Tak da się precyzyjniej planować przyszłe kroki działalności, jakie faktycznie zamienią się na pieniądze. Oprócz tego pełna księgowość zapewnia pełną przejrzystość, a im lepsza przejrzystość przedsiębiorstwa tym lepsze szanse na budowanie zaufania do przedsiębiorstwa i owocnej współpracy z nowym klientem.

Natomiast jako wadę można uznać w głównej mierze ilość pracy, co powinno się dodać, by bezbłędnie ewidencjonować pełną księgowość oraz rozeznanie się we wszystkich, zazwyczaj skomplikowanych zasadach i przepisach. Prowadzenie pełnej księgowości bez księgowej prowadzącej usługi rachunkowe Toruń jest niemożliwe, a to natomiast wiąże się z dodatkowym kosztem. W większości przypadków wybranie biura rachunkowego jest zdecydowanie lepsze, a przede wszystkim mniej kosztowne, niż zatrudnianie księgowego albo całego zespołu księgowego na stałe do pracy.

Biuro rachunkowe Toruń jest pełne specjalistów, którzy mogą popisać się osiągnięciami w branży oraz szerokim doświadczeniem.

http://www.biuro-rachunkowe-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok