Kubek termiczny dla kogo najlepszy - jaki kubek wybrać
Termiczny kubek dla kogo najlepszy
14 października, 2022
Maszyny pakujące - niezawodne systemy pakowania kartoniarki i inne maszyny
Maszyny pakujące czyli wydajne systemy w produkcji
29 listopada, 2022

Rola biura rachunkowego w działalności

Prowadzenie księgowości w firmie a rola księgowej

Księgowość skupia się na chronologicznym prowadzeniu ewidencji księgowej na bazie dokumentów księgowych. Tworząc wpisy do ewidencji księgowej właściciel firmy w łatwy sposób skontroluje finanse. Zapisywane są tam wszelkie zdarzenia finansowe działalności na bazie rachunków i faktur. Tego rodzaju zapis zdarzeń gospodarczych w księgowości daje pogląd na zakupy, sprzedaż, inwestycje, pensje , podatków czy pozostałych finansowych działań.

W odróżnieniu rachunkowość obejmuje więcej niż tylko działania z działu księgowości. W skład rachunkowości wliczają się również rachunek kosztów, , planowanie i analiza kosztów oraz sprawozdawczość finansowa, czyli ogólne informacje w zakresie finansów działalności.

Stopnie zaangażowania księgowego wychodzą szerzej poza prowadzenie rachunkowych ksiąg. Ponadto księgowe w biurach rachunkowych podejmują się robienia zestawień obrotów i sald, oceny pasywów i aktywów albo katalogowania i segregacji dokumentów działalności. Za sprawą biura rachunkowego, firma ma zapewnione także nadzór nad prawidłowością wyliczeń z klientami, pełną ewidencję wydarzeń finansowych oraz weryfikację dokumentów. Biuro rachunkowe przygotowuje także niezbędne sprawozdania finansowe, a także składa firmowe dokumenty ZUS oraz deklaracje podatkowe.

Metody prowadzenia księgowości

Księgowe prowadzą księgowość różnymi metodami w zależności od charakteru, wielkości, formy oraz sposobu działania firmy.  Księgowe zazwyczaj podpowiadają przedsiębiorcom dobrać najlepszą dla nich firmy formę prowadzenia ksiąg zgodnie z przepisami.

Księga Handlowa (pełna księgowość

Pierwszym wśród nich jest księga handlowa (pełna księgowość), którą regulują zasady dostępne w ustawie o rachunkowości. Pod terminem księgi handlowej kryje się najbardziej rozbudowana metoda rozrachunkowa. Jej celem jest pokazywanie w przejrzysty sposób finansowej sytuacji działalności – jej rentowności, gospodarności oraz płynności.

Według przepisów ustawy o rachunkowości, pełne księgi rachunkowe mają prowadzić:

 • spółki handlowe – spółki w organizacji, kapitałowe, osobowe;
 • osoby fizyczne, oraz ich spółki, spółki jawne oraz spółki partnerskie, jeżeli we wcześniejszym roku obrachunkowym ich przychody netto osiągnęły co najmniej równowartość 2.000.000 euro w w przeliczeniu na złoty;
 • organizacyjne jednostki tworzone na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie wartościowymi papierami, przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz zarządzaniu inwestycyjnymi funduszami alternatywnymi, przepisów o działalności reasekuracyjnej i ubezpieczeniowej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz przepisów o organizacji i funkcjonowaniu emerytalnych funduszy, nie zważając na wielkość przychodów;
 • województwa oraz ich związki;
 • organizacyjne jednostki bez osobowości prawnej, a generujące przychód;
 • fundacje i stowarzyszenia, również jeżli ich przychodem są tylko składki członkowskie;
 • polskie oddziały oraz przedstawicielstwa firm zagranicznych.

Działalności niewspomniane wyżej, jeżeli pobierają na realizację zleconych zadań dotacje lub subwencje z budżetu, funduszów celowych – od początku roku obrachunkowego, w jakim subwencje lub dotacje są im przyznane.

Książka przychodów i rozchodów księga podatkowa

Drugim sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest uproszczona księgowość jako KPiR – książki przychodów i rozchodów . Księgowa dodaje tam wpisy przychodów i rozchodów, a na ich podstawie księgowa może ustalić dochód, co podlega opodatkowaniu. Podstawą ustalającą zasady tworzenia Książki Przychodów i Rozchodów jest Rozporządzenie Ministra Finansów. W uproszczonej księgowości koszty mają obowiązek mieć opis, jakie spośród nich są, a jakie nie są traktowane jako koszty uzyskania przychodu. Oprócz tego w każdym miesiącu trzeba dodawać zestawienie kosztów, przychodów i dochodów z podziałem na zwolnienia podatkowe. Potrzebna jest również lista trwałych środków, pracowników oraz spis dochodów zwolnionych z podatku z poprzednich lat. Niekonieczne są lista pieniężnych operacji na przykład bankowych wyciągów.

Księgę przychodów i rozchodów muszą mieć osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne oraz spółki partnerskie, których przychód wcześniejszego roku obrachunkowego nie równa się 2.000.000 euro w polskiej walucie.

Ryczałt

Kolejnym sposobem jest ryczałt ewidencjonowany, a więc prosta forma podatkowa, której stawki rozliczane są między 2% a 17%. W rozliczeniu podatkowym nie ewidencjonuje się kosztów z tytułu uzyskania przychodów. Stąd też firma nie ma obowiązku prowadzenia Księgi handlowej ani KPiR. W zamian za to konieczne jest prowadzenie listy przychodów oraz ewidecji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz wykaz wyposażenia – jeśli je ma.

Z ryczałtu mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne pozyskujące przychody z prowadzenia działalności
 • pozyskane w spadku
 • spółki cywilne, gdzie wyłącznie wspólnikami są osoby fizyczne
 • spółki cywilne osób fizycznych oraz przedsiębiorstw w spadku
 • spółki jawne, gdzie wyłącznie wspólnikami są osoby fizyczne

Wytycznymi jest to, żeby przychody w poprzednim roku obrachunkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 dzień roboczy października roku poprzedniego.

Strona używa cookies
Ok