Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Medycyna estetyczna
11 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – metody wykonywania zabiegów
24 września, 2019

Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, które zobowiązują do roztropności i rzetelności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi stanowi priorytet jego pracy. Każda ze spraw, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o naruszenie praw zawartych w kodeksie karnym i innych ustawach należy do szeroko rozumianych spraw karnych. Można je posortować na mniejsze kategorie, które opisują typy wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to wykroczenia, z którymi adwokaci stykają się najczęściej. W tej grupie mieszczą się przestępstwa, które mają szczególny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zwykle są to wykroczenia z zakresu ruchu drogowego, np. jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci niosą pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci zajmują się również sprawami dotyczącymi posiadania narkotyków, a także kradzieży, wyłudzeń, oszustw albo fałszerstw – również w przypadku dokumentów, pieniędzy, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy karne, powodują znaczącą krzywdę wobec poszkodowanych, to znaczy mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa na tle seksualnym, a także morderstwa i usiłowania zabójstwa. Najlżejsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne należą do trudniejszych spraw, ponieważ dotyczą wykroczeń w obrocie gospodarczym i mogą mieć negatywny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw ze sfery gospodarki wśród innych zadań reprezentacyjnych, dbają także o to, by postępowanie jak najmniej oddziaływały na pozycję, renomę i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się przede wszystkim finansów, a także wszystkich działań mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Często realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania tyczą się także malwersacji finansowych – w tym także przez internet oraz biernego lub czynnego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma zachęcać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest także dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle skarbowe sprawy karne są skutkiem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń często nie pochodzi z braku wiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne zajmuje się przede wszystkim nieuczciwymi praktykami firm, ale jest także zasadne , kiedy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom z zamiarem wywołania szkody i ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły niezbędny, kiedy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Również kiedy w ciągu działań kontroli skarbowej zostają odkryte zarobki z tajnych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową trzeba dopominać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą z tego powodu podjąć określone działania. Są to zatem sprawy związane z formą i kryteriami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny albo wypełnianiem obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w zabieganiu o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia albo przerwy w odbywaniu kary więzienia. Zwykle skazani także starają się o wydanie kary łącznej w przypadku, gdy popełnionych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku albo zmianę formy odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Bywają także przypadki, w których osadzony żąda odszkodowania od aresztu śledczego, jeżeli jego zdrowie uległo pogorszeniu ze względu na marne warunki w areszcie. Adwokat może również osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniejszej szkodliwości społecznej zaliczają się do kategorii karnych spraw wykroczeniowych. Pomimo to następstwa takich działań mogą okazać się dla sprawców znaczące i obejmować takie środki karne jak np.: zakazy pełnienia pewnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach albo kierowania pojazdów. Często uwzględniane są tu także wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, chociaż z reguły są to mniej poważne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tym zakresie z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, niszczeniem mienia publicznego i prywatnego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to także nieprzepisowe usuwanie odpadów, permanentny brak dowodu osobistego albo prowadzenie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, chociaż mają niższą negatywna wartość podlegają równie rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

www.adwokat-torun.pl

Strona używa cookies
Ok