DJ konferansjer na wesele – jak zapełnić parkiet?
9 grudnia, 2020
W jaki sposób wybrać gabinet kosmetyczny?
18 grudnia, 2020

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych potrzebują konkretnych uprawnień. Zgodnie z przepisami prawa konieczne jest podstawowe prawo jazdy właściwej kategorii, zezwolenie Starosty, potwierdzenie odbycia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Ponadto potrzebne są wyniki badań lekarskich i psychologicznych, które poświadczą zdolność kierowania pojazdami. Kompleksowe szkolenie gwarantuje zdobycie wszystkich wymaganych dokumentów. Dla kierowców, którzy zdobyli uprawnienia wcześniej przygotowano szkolenia uzupełniające, które powiększą zdobyte kompetencje. By podjąć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, specjalne przygotowanie nie są potrzebne. Głównym warunkiem obok posiadania tradycyjnego prawa jady właściwej kategorii jest ukończenie 21 lat. Same lekarskie badania można odbyć po szkoleniu albo w jego trakcie.

Dla kogo szkolenie na pojazdy uprzywilejowane?

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane ciekawi zwłaszcza osoby, które zamierzają kierować tymi pojazdami w ramach pracy w służbach publicznych. Zawód kierowcy pojazdu uprzywilejowanego wiąże się z podniesionym ryzykiem kolizji. Według kodeksu drogowego są sytuacje, gdy pojazd uprzywilejowany może nieprzestrzegać przepisów ruchu drogowego. W określonych sytuacjach nie musi zwracać uwagi na sygnalizację świetlną oraz poziome i pionowe znaki, przy czym wymagane jest zachowanie przede wszystkim ostrożności. Z uwagi na to kierowca musi wykazywać się szybką reakcją, umiejętnościami oraz opanowaniem. W ten sposób uniknie niebezpiecznych sytuacji drogowych.

Do pojazdów uprzywilejowanych zaliczamy wszystkie te, które nadają niebieskie, błyskowe sygnały świetlne oraz dźwiękowe sygnały o zmiennym tonie. Między innymi są to pojazdy policji, straży miejskiej, pożarnej lub gminnej. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego to są też pojazdy ratownictwa medycznego, wodnego lub chemicznego. Szkolenie zainteresuje kierowców chcących podjąć pracę w Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie Parku Narodowego i innych służbach bezpieczeństwa. Mając takie uprawnienia można też kierować bankowozy i pojazdy przewożące wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane kompleksowo przygotuje kierowcę do pracy w tym charakterze.

Program szkolenia

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane był przygotowany , żeby nastawił kierowcę na trudne sytuacje w ruchu drogowym i wychodzenia z nich bez kolizji. Poznając techniki ekstremalnej jazdy, kierowca zachowuje bezpieczeństwo swoje, jaki i pasażerów lub innych osób wymagających pomocy. Szkolenie prezentuje niebezpieczne sytuacje, w których możliwa jest strata panowania nad pojazdem. Podczas szkolenia kierowcy rozwijają swoje zdolności, których potrzeba do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane dostępne jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E i w kat. C, C1, C+E. Podstawowe szkolenie przeznaczone jest dla każdego kierowcy, natomiast szkolenie uzupełniające ułożono dla kierowców, którzy mają już uprawnienia. W skład szkolenia wliczają się zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz egzamin wewnętrzny. W tematach, jakie znajdują się w zajęciach teoretycznych są mechanizmy i skutki wypadków drogowych, psychologiczne podstawy transportu uprzywilejowanego oraz kierowanie pojazdem w specjalnych warunkach. Ważnym elementem jest też przypomnienie przepisów ruchu drogowego. Z kolei praktyczne zajęcia polegają na ćwiczeniach na płytach poślizgowych.

Ukończenie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz końcowego egzaminu, skutkuje osiągnięciem zaświadczenia, które jest podstawą do uzyskania pozwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Otrzymanie zaświadczenia oznacza ukończenie szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po wypełnieniu wszystkich formalności kierowca posiada uprawnienia do pracy jako kierowca pojazdów uprzywilejowanych.

Co należy przygotować przed szkoleniem na pojazdy uprzywilejowane

Kierowca chcący ukończyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi mieć ukończone 21 lat i prawo jazdy odpowiedniej kategorii. To wszystkie wymagania wstępne. Najwygodniejszą formą zapisania się na szkolenie, jest przygotowanie formularza zgłoszeniowego. Wszelkie materiały szkoleniowe i egzaminy gwarantuje ośrodek szkolenia. Również wykonanie badań lekarskich i psychologicznych znajduje się w ofercie.

Szkolenie pojazdu uprzywilejowanego kompleksowo przygotowuje i dostarcza fachową wiedzę, dzięki wyspecjalizowanej kadrze pracowników. Instruktorzy opierają się na wiedzy, doświadczeniu i własnych umiejętnościach, które cierpliwie przekazują kursantom. Utworzony program szkolenia dzięki znakomitej organizacji i użyciu nowoczesnych technologii i narzędzi przygotowuje kierowców do jazdy w trudnych warunkach. Nauka zgodna z aktualnymi normami, doskonałe warunki nauczania i przygotowana kadra instruktorów znających techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane bazą bezpiecznej pracy i odpowiedzialnego poruszania się w ruchu drogowym w każdej, nawet najniebezpieczniejszej sytuacji.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane

Strona używa cookies
Ok