Projektowanie ogrodów Toruń - nawadniae ogrodu - firma ogrodnicza
Systemy nawadniania ogrodów
27 sierpnia, 2020
Najnowsze technologie izolacji termicznych
28 sierpnia, 2020

Jakie pojazdy zaliczamy jako pojazd uprzywilejowany oraz jakie posiada uprawnienia?

Jak mówią przepisy ruchu drogowego pojazdami uprzywilejowanymi są te, służące w oddziałach ratownictwa zdrowia, życia albo mienia ludzkiego. Do grupy pojazdów uprzywilejowanych należą także pojazdy, z których korzystają formacje bezpieczeństwa i publicznego porządku. To oznacza, że pojazdami uprzywilejowanymi są na przykład karetki , samochowy policji, straży miejskiej czy straży pożarnej. Każdy pojazd uprzywilejowany podczas akcji ma obowiązek oznajmić swoje uczestnictwo na drodze, tak żeby inni kierowcy mogli na nie poprawnie reagować.

Pojazdy uprzywilejowane mają swoje prawa, które mogą użyć zaledwie w zdefiniowanych przypadkach. W normalnych sytuacjach drogowych są zobowiązane do stosowania się do zasad i przepisów, tak samo jak inni kierowcy. Tylko w okolicznościach, gdy pojazd uprzywilejowany został wezwany, by utrzymać bezpieczeństwo albo uczestniczy akcji ratowania zdrowia, mienia, życia ludzkiego albo jest elementem przejeżdżającej kolumny pojazdów uprzywilejowanych ma prawo skorzystać ze swoich praw. Owym prawem jest możliwość nieprzestrzegania przepisów ruchu czy pionowych i poziomych znaków drogowych. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą pominąć sygnalizację świetlną, jechać pod prąd i zatrzymywać się w przestrzeniach niedozwolonych.

Wymogiem jest sygnalizowanie obecności sygnałem świetlnym oraz dźwiękowym, przy włączonych światłach drogowych czy światłach mijania. Sygnał dźwiękowy nie jest niezbędny w czasie postoju pojazdu, ale absolutnie potrzebne jest utrzymanie niezwykłej ostrożności. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma obowiązek obowiązkowo stosować się sygnałów upoważnionej osoby do kierownictwa ruchu drogowego bez względu na sytuację.

Co robić w pobliżu pojazdów uprzywilejowanych?

Każdy uczestnik ruchu drogowego: kierowcy, motocykliści czy piesi muszą pilnować szczególnego zachowania w pobliżu pojazdu uprzywilejowanego. Osoba w pobliżu pojazdu uprzywilejowanego jest zobowiązana zejść z drogi, umożliwiając szybką oraz bezpieczną drogę . W takim przypadku dopuszczalny jest przejazd na pobocze lub pas zieleni czy postój na przystanlu autobusowym lub zatoce. Zwykle kierowcy zjeżdżają do pobliskiej krawędzi jezdni. Czasem nie powinno się zatrzymywać, żeby nie spowalniać ani nie wywoływać gwałtownego zatrzymania pojazdu uprzywilejowanego. Zarówno kierowcy, motocykliści oraz pojazdy uprzywilejowane muszą niezwykle czujnie poruszać się na skrzyżowaniu, zwłaszcza że pojazd uprzywilejowany ma prawo się na nim znaleźć pomimo czerwonego światła. Dodatkowo piesi też mają za zadanie uznać pierwszeństwo karetki, radiowozu lub wozu strażackiego. Bezwzględnie niedopuszczalne jest wbieganie na pasy, nawet mając zielone światło. Osoby, jakie już weszły na pasy, muszą jak najszybciej z nich zejść. Należy nie zapominać o tych zasadach, bo ignorowanie ich grozi mandatem.

Czy mogę wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego wywołuje wiele wątpliwości pośród kierowców. O wyprzedzaniu karetki pogotowia ratunkowego, wozu strażackiego, radiowozu oraz innego pojazdu uprzywilejowanego nie ma mowy, gdy uczestniczą w akcji ratowniczej lub powiązanej z przywróceniem bezpieczeństwa. Wówczas zobowiązaniem wszystkich uczestników ruchu drogowego jest oddanie pierwszeństwa. Co robić, gdy pojazd uprzywilejowany pojawi się w ruchu drogowym, jednak nie będzie dawał sygnałów o swoim pośpiechu?

W obszarze zamieszkałym bez względu na położenie  kierowcom nie wolno wyprzedzać pojazdu uprzywilejowanego. Nieważne, czy pojazd stosuje sygnały świetlne i dźwiękowe czy też nie, wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zamieszkałym grozi mandatem i punktami karnymi. Tylko poza terenem zamieszkałym można wyprzedzić pojazdy uprzywilejowane, o ile nie uczestniczą w żadnej akcji. W trakcie manewru wymijania powinno się zachować niezwykłą ostrożność. Warto wiedzieć, że pojazd uprzywilejowany może okazać się potrzebny w każdej chwili, a wtedy i tak należy zapewnić mu bezpieczny przejazd. W pobliżu pojazdu uprzywilejowanego zawsze należy troszczyć się o wspólną bezpieczną jazdę.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym, czyja odpowiedzialność?

Chociaż każdy pojazd uprzywilejowany ma swoje dodatkowe prawa, a kierowcy muszą ustępować pierwszeństwa, w każdej sytuacji może zdarzyć się kolizja z udziałem pojazdu uprzywilejowanego. Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym nie oznacza, że to drugi kierowca automatycznie ponosi odpowiedzialność za wywołanie wypadku. Każdą sprawę zawsze osądza się odrębnie, żeby powiedzieć, która ze stron nie zachowała wymaganej ostrożności oraz wywołała kolizję. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego też może być uznany winnym oraz pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli nie dostosował się do zasad. Sprawdzane są takie okoliczości, jak właściwa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego, zdolność drugiego kierowcy do zauważenia pojazdu uprzywilejowanego oraz odpowiedniej reakcji. Wpływ ma także ogólny przebieg sytuacji , a nawet warunki atmosferyczne.

http://www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Strona używa cookies
Ok