Kurs jazdy defensywnej Toruń - Jazda defensywna - Szkolenie jazdy defensywnej - ODTJ Toruń - Kurs jazdy defensywnej ceny
Kurs jazdy defensywnej – świadome unikanie zagrożeń na drodze
7 marca, 2017
Skup aut Wrocław - Skup aut Kraków - Skup samochodów Wrocław - Skup samochodów używanych - Skup aut powypadkowych - Sprzedaż samochodów używanych Wrocław
Zakup nowego samochodu
8 marca, 2017

Odszkodowanie to jedna z najczęściej obsługiwanych spraw przez naszą kancelarię adwokacką. Każdego roku wiele osób zostaje poszkodowanych na skutek różnych zdarzeń losowych, czy to wypadków w pracy, czy wypadków komunikacyjnych. Co raz częściej dyskutuje się również o odszkodowaniach związanych z błędem lekarskim. Jako kompetentni adwokaci mamy obowiązek opisać Wam główne informacje związane z dochodzeniem odszkodowań w różnych sytuacjach. Wierzymy, że ta publikacja rozszerzy Waszą wiedzę i rozwieje wszelakie wątpliwe kwestie związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Mimo, że w literaturze jurydycznej nie zostało całkowicie sformułowane określenie błędu, w praktyce zakłada się, że błąd lekarski to sprzeczne z bieżącą wiedzą działanie lub zaniedbanie, którego rezultatem jest zainfekowanie, obrażenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Błąd medyczny może być wywołany przez nieodpowiednią diagnozę, jeśli spowodowała ona nieprawidłowe leczenie albo spowolniła odpowiednie leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby, niezgodne z dzisiejszą wiedzą lekarską leczenie i przygotowanie zabiegu operacyjnego, w efekcie którego powstała konkretna szkoda, jak i wdrożenie produktu leczniczego lub wyrobu lekarskiego, który okazał się być niepotrzebny i niekorzystny dla konkretnego pacjenta. W tej kwestii charakteryzuje się trzy fundamentalne warianty błędu medycznego: błąd diagnostyczny, błąd terapeutyczny i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być dochodzone w tradycyjnym procesie cywilnym, lub przed specjalnym organem do spraw rozstrzygania zdarzeń medycznych.

Odszkodowanie komunikacyjne

Wszystko zaczyna się od incydentu, który spowodował powstanie danej straty. Wypadek drogowy definiowany jest jako wydarzenie w ruchu kontynentalnym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd (z napędem silnikowym lub bez takiego silnika) jak i którego efektem są straty w majątku lub szkody na osobach biorących udział w wypadku. Poszkodowanym w wypadku może być zatem nie tylko osoba prowadząca wspomniany pojazd, czy jego pasażer. W wypadku drogowym mogą uczestniczyć również rowerzyści, osoby jadące na motorze i piesi, którzy znaleźli się zwyczajnie w złym miejscu i w złym czasie. Najistotniejszą przesłanką kompensaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać formę pieniężną i niemajątkową, oraz rzeczową i osobową. Ogół strat, które zaistniały w efekcie incydentu, bierze się pod uwagę w trakcie analizy wysokości zadośćuczynienia. Tymczasem zanim towarzystwo ubezpieczeniowe zdecyduje się na zapłatę kwoty odszkodowawczej, my jesteśmy upoważnieni do zgłoszenia wypadku samochodowego. Po zakomunikowaniu wydarzenia, ubezpieczyciel wysyła likwidatora, czyli specjalistę, który analizuje rozmiar strat. Sporządzony przez niego protokół jest podstawą decyzji wydawanej przez firmę ubezpieczeniową. Cały proces dochodzenia odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie pracownicze

Stworzona w 2002 roku regulacja o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych definiuje wypadek w pracy jako gwałtowne wydarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz bądź śmierć, które wystąpiło w związku z pracą:

  • w trakcie lub w związku z realizowaniem przez pracownika standardowych czynności albo poleceń zwierzchników,
  • podczas lub w związku z wytwarzaniem przez pracownika aktywności na rzecz zleceniodawcy nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji przełożonego w drodze między miejscem funkcjonowania pracodawcy, a miejscem wykonywania zleceń wynikających ze umowy.

Najistotniejszym elementem definicji jest sformułowanie zewnętrznej przyczyny incydentu. Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy charakteryzuje właściwość, która nastąpiła bez zależności od osoby pracownika. Za zewnętrzne przyczyny uważa się między innymi funkcjonowanie aparatury, energii energetycznej, preparatów chemicznych i sił natury. Co więcej wypadek przy pracy może mieć także powiązanie z zaniechaniem innych osób, które są odpowiedzialne za stosowne zabezpieczenie stanowiska pracy lub szkodliwych przedmiotów. Wypadek przy pracy uruchamia całą, skomplikowaną machinę procedur. Pokrzywdzony w incydencie w miejscu pracy ma sposobność otrzymywania jednorazowego zadośćuczynienia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, na zasadach powszechnych, może on żądać kompensaty doświadczonej szkody od przełożonego przed sądem cywilnym.

Dochodzenie odszkodowania za jakikolwiek z wymienionych tutaj przypadków może być kłopotliwe dla osób, które nie nie dysponują odpowiednim doświadczeniem. A mogą nam Państwo uwierzyć, że o uczciwe zadośćuczynienie dobrze jest jest się postarać, choćby ze względu na to, że otrzymane pieniądze ułatwią Tobie powrót do zdrowia. Zatrudnienia przez nas adwokaci zapewniają profesjonalne doradztwo i fachową pomoc w zakresie pozyskiwania należnych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy doświadczoną kancelarią adwokacką z Torunia. Nasi prawnicy z pełnym poświęceniem zajmują się każdą sprawą, nawet tą najbardziej skomplikowaną. Zadziałamy na Twoją korzyść w każdej okoliczności. Przyjdź do naszej kancelarii prawnej i zyskaj natychmiastową pomoc. Kancelaria adwokacka Toruń

Strona używa cookies
Ok