Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny – trwałość i artyzm
Styczeń 21, 2018

W Polsce bycie notariuszem jest uznawane za wyjątkowo elitarny zawód, bo wcale nie ogranicza się jedynie do bycia – jak to się popularnie powiada – stroną, której mogą zaufać inni ludzie, lecz przy tym kimś, kto doskonale orientuje się w kruczkach prawnych. Przedstawiciel notarialny powinien przez cały czas mieć na oku sprawy swoich Klientów i dbać o wcześniej przytoczonych tak dobrze jak to tylko możliwe. Pierwsze pytanie – jakie sprawy będą wymagały pójścia do notariusza i czy uszczupli to poważnie nasz budżet? Zapraszamy na krótką analizę.

Notariusz w Polsce – historia

Na początek niedługi zarys historyczny. Według legend – notariat w Polsce miał pojawić się w XII stuleciu, czego mają dowodzić nadania królewskie z okresu Bolesława Krzywoustego. Za to potwierdzony w 100% jest fakt, kiedy to papież Marcin IV upublicznił decyzję upoważniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do mianowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy autentyczny polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został wykonany przez notariusza Budzisława, zatrudnionego w kancelarii arcybiskupiej. Późniejsze dokumenty ukazywały się ustawicznie po 1309 r. Notariat nad Wisłą przybrał na znaczeniu szczególnie w czternastym wieku, kiedy to nasz kraj prowadził z Krzyżakami procesy wymagające wiarygodnych dokumentów oraz innych poświadczeń notarialnych. Równolegle w tamtych czasach zaczęły funkcjonować statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

Przez lata notariat porządnie się rozwinął, a szczególną rolę odgrywał też w czasie zaborów, czyli na przestrzeni niemal 124 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz był osobą zaufania publicznego, poprzez kojarzenie go z polską tradycją ziemiańską oraz kulturą kupiectwa.

Odkąd Polska wróciła na mapy świata, minęło piętnaście lat nim powstało Polskie prawo o notariacie. Zaczęto je stosować w kolejnym roku, ale II wojna światowa oraz czasy próby odbudowy po wojnie dostatecznie hamowały rozwój notariatu. Kiedy w Polsce zapanował komunizm, notariusze stali się urzędnikami państwowymi, ale nie mogli się czuć swobodnie, gdyż stale “pracodawca” dorzucał im kolejne obowiązki, jak np. redagowanie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odmieniło się 14 lutego 1991 roku, kiedy to polski Sejm RP przyjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

  • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Kilkukrotnie aktualizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – dotyczy pracowników kancelarii notarialnych, których obecnie w naszym kraju jest ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Wprawny notariusz nie tylko wykonuje swoje obowiązki zgodnie z klauzulą prawa, lecz priorytetowo, przekłada ponad inne sprawy najwyższe dobro swoich Klientów.

Notariusz stał się funkcjonariuszem publicznym, którego najważniejszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo interesów prawnych Klientów , dlatego też podczas realizacji powierzonego zadania musi kierować się sumiennością i precyzją. Zatrudniony w kancelarii notarialnej to również powiernik, któremu Partnerzy zawierzają ich tajemnice i trudności , tak więc jedną z wyróżniających cech, którą gwarantuje uznana na rynku kancelaria notarialna będzie pełna dyskrecja.

Może jest to oczywiste, lecz opłaca się dowiedzieć, czy notariusz, któremu zamierzamy powierzyć niebagatelne dla Was sprawy, ma cyklicznie poszerzaną, fachową wiedzę. Upewnijmy się również, czy kancelaria notarialna może zapewnić Wam bezpieczeństwo każdej transakcji. Dobrze by było, żebyśmy mieli do dyspozycji depozyt notarialny, w którym bez większych obaw umieścimy ważne dokumenty, gotówkę oraz papiery wartościowe.

Przejdźmy do ważnej kwestii. Jakie czynności notarialne winny być wykonywane w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna a kwestia mieszkania

Czas na jedną z najczęściej poruszanych kwestii na forach branżowych – jakie dokumenty trzeba dostarczyć i jak wygląda proces zakupu mieszkania u notariusza. Będzie to niezbędny etap, ponieważ przeniesienie własności nieruchomości bez przypilnowania formy aktu notarialnego będzie nieważne.

Stanowczo więcej dokumentów powinien do notariusza przysłać ten, kto pozbywa się miejsca zamieszkania. W przypadku kupującego, jest to stosunkowo niedługa lista, na której znajdują się pieniądze, dokument potwierdzający tożsamość, NIP i ewentualnie poświadczenia z banku, uwierzytelniające wysokość kredytu, przeznaczonego na zakup nieruchomości.

Jeśli chodzi o zbywcę – jest tego sporo, więc nie wahajmy się zadawać pytań notariuszowi. Wyjaśnienie Wam, jakie dokumenty powinniście dostarczyć powinno być jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobi. Do najważniejszych dokumentów możemy zaliczyć: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz powinien obowiązkowo sporządzić akty i dokumenty tak, żeby były one jasne i przyswajalne dla obu stron. Zadbanie o to, żeby wszystkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były właściwe to rzecz oczywista.

Kancelaria notarialna, więcej informacji —> http://www.notariusze-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok