Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Angielski Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Ekrany LED
30 sierpnia, 2020

Jak stworzyć testament?

Spisanie testamentu służy oddaniu swojego majątku po śmierci. Testament to pismo urzędowe, w którym przedstawia się takie osoby, jakie otrzymają spadek. Żeby był on pełnoprawny musi realizować parę kryteriów uwzględnionych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba pragnąca spisać testament, musi mieć zdolność czynności prawnych i spisać go samodzielnie przy całkowitej świadomości czynu. Testament skutkuje jedynie w chwili otwarcia spadku, tj. po zgonie spadkodawcy. Przed tym przekazanie majątku na bazie testamentu jest niewykonalne. Według przepisów testator może spisać testament w 3 formach, ale w przypadku każdej z nich muszą zostać zachowane opisane prawem wytyczne.

Jakie są formy testamentu?

Testament własnoręczny – w tej formie spadkodawca musi spisać dokument w całości pisemnie i uzupełnić go pełną datą oraz podpisem. Równie ważne jest, by z zapisu jasno można było stwierdzić, jakim osobom przekazany zostanie dobytek i w jakiej części, jeśli na przykład zostanie podzielony pomiędzy większą liczbę osób. W tej formie niedozwolony jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – przygotowuje się go zwykle jako akt notarialny. Z praktyki notariuszy wynika, że lepiej jest zdecydować się na ten rodzaj testamentu, nie tylko ze względu na to, że notariusz zatroszczy się o zgodność dokumentu. Pisane ręcznie testamenty są zwykle podważane, gdy dochodzi do konfliktów wśród spadkobierców. Spisanie testamentu w kancelarii notariusza daje gwarancję, że testament będzie prawidłowy . Spisuje się go w obecności dwóch świadków, którzy tak samo jak testator oraz notariusz zostawiają podpisy poświadczające spisanie dokumentu. Innym poświadczeniem jest także protokół spisywany w trakcie spotkania.

Testament ustny szczególny – obowiązuje tylko wówczas, gdy istnieje prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci spadkodawcy. Dotyczy to sytuacji szczególnych np. epidemii, ciężkiej choroby, wojny. Taki testament może być przekazany w jednoczesnej obecności trzech świadków i musi być zapisany, a następnie podpisany przez co najmniej dwóch świadków.

Istotne jest także to, że każdy testament stanie się nieobowiązujący jeśli testator przygotuje go zmuszony albo pod wpływem błędu, czyli jeśli nie będzie spisany świadomie i z w własnej woli. Co więcej testament określa wolę jednej osoby, z uwagi na to nie może być zapisany np. wspólnie przez małżonków.

Spisywanie testamentu u notariusza daje korzyści

Notariusz powinien odmówić spisania testamentu jeśli tylko ma wątpliwość, czy testator spisuje go zmuszony albo nie jest w pełni świadomy swojego czynu. Gdy nie ma co do tego żadnych wątpliwości, poza bazową zaletą – przekonaniem, że przygotowany u notariusza testament jest zgodny pod względem prawnym i ważny, znajdujemy również inne korzyści wynikające ze spisania testamentu u notariusza.

Dzięki pomocy notariusza rozpisanie dokumentu nie powinno być skomplikowane, a ponadto jego treści będą czytelne i nie wzbudzą wątpliwości pod względem woli spadkodawcy. Testament przygotowany u notariusza nie będzie łatwy do zakwestionowania w przypadku konfliktów pomiędzy spadkobiercami lub pozostałymi osobami, jakie nie będą zapisane w testamencie.

Dodatkowo, warto mieć na uwadze, że wszelkie dokumenty sporządzone u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące zabierają zaledwie odpis. Za sprawą tego oryginał pozostaje bezpieczny i nawet kiedy odpis się zniszczy albo zaginie, bez trudu można poprosić o następny u notariusza.

Spisanie testamentu u notariusza pozwala też na zapisanie go w Rejestrze Testamentów. To baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą ustalić, w której kancelarii notarialnej znajduje się testament, w którym zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie ma dostępu do treści testamentu, a informacja o tym, że dana osoba przygotowała testament jest ukryta do końca jej życia. Rejestr tylko i wyłącznie pomaga znaleźć miejsce testamentu, a sam wpis jest bezpłatny, dobrowolny i zawsze można z niego zrezygnować.

Czy w testamencie można zapisać na kogoś konkretną rzecz?

Przekazanie konkretnej rzeczy majątku jest możliwe tylko przy zastosowaniu testamentu w formie aktu notarialnego i jedynie w formie zapisu windykacyjnego. Wykorzystując taki zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a nawet przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Istotne jest, by w chwili otwarcia spadku przedmiot był własnością spadkodawcy, inaczej ten zapis zostanie unieważniony.

Czy da się odwołać testament?

Pełnomocnym testamentem jest ten spisany jako ostatni, dlatego najłatwiejszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest spisanie nowego. W nowym testamencie sporządzonym u notariusza, uwzględnia się unieważnienie poprzedniego. Jeżeli zabraknie takiego wskazania aktualny testament odwołuje poprzedni o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, które wskazują jego ważność. Testament może być unieważniony tylko częściowo albo w całości.

www.notariusze-torun.eu

Strona używa cookies
Ok