pożyczki przez internet - pożyczki online w 15 minut - pożyczka w 24h
Pieniądze w 15 minut, czyli pożyczki online
19 listopada, 2016
Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parking lotniskowy
27 listopada, 2016

System pozyskiwania czystej energii

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Pozyskiwanie energii z osadów ściekowych lub tłuszczy? Dziś to możliwe!

Odnawialne Źródła Energii (innymi słowy: OZE) są w naszym kraju i za granicą niezwykle rozpowszechnione, o czym rozstrzyga ich bezproblemowa dostępność, liczebność i samorzutny proces odtwarzania za pomocą zwykłych procesów przyrodniczych. Do takich źródeł należy:

 • energia geotermalna
 • energia solarna
 • energia pochodząca z przepływu wody
 • energia wiatru
 • energia pochodząca ze spalania biomasy

Energia pochodząca z biomasy jest inaczej nazywana biogazem wysypiskowym, biogaz agrarny, odpady drzewne, słomę i uprawy energetyczne. Z biomasy mamy szansę wyprodukować dwie formy energii – termiczną oraz elektryczną. Oprócz tego warto wyzyskać ją do wygenerowania paliwa.

Zaś tzw. czysta biomasa oznacza rośliny, ich części, półprodukty pochodzące z przetwórstwa drzewnego, odrzuty drewnopochodne powstające w trakcie przeróżnych procesów w przemyśle papierniczym, tłuszcze, oleje, naloty ściekowe, skrobia, łój pochodzenia zwierzęcego, odpadki powstające w trakcie filtrowania ścieków i paliwa, np. – eteryzowany bioetanol, bioolej oraz biogaz (a mianowicie te półwyroby oraz elementy, które uprzednio powstały w 100% z biomasy). Powinniśmy mieć na uwadze, iż biogaz powstaje również samorzutnie w wyniku rozkładania się materii organicznej. Ze względu na rodzaj podłoża, które jest zużywane przy należytej produkcji biogazu, wyróżnia się:

 • źródła komunalne, np. osad ściekowy
 • źródła płynące z sektora spożywczego, np. odpady z mleczarni
 • źródła zwierzęce, przykładowo gnojowica
 • źródła wypływające z produkcji roślinnej, np. uprawy energetyczne

Co jest potrzebne do otrzymywania biogazu?

Którakolwiek instalacja dedykowana do produkcji biogazu ma odmienną konstrukcję ze względu na wdrożony materiał. Ogólnie jednakże można wymienić najważniejsze jej składowe, bez których nie byłaby w stanie działać: aparatura do początkowej obróbki biomasy, komora (oddana do fermentacji materiału), instalacja gazowa, układ grzewczy, instalacja elektromagnetyczna oraz instalacja, w której będzie można przekształcić gnojownicę. W obszarze opracowywania oraz montażu instalacji biogazowych dobrą renomą w Toruniu cieszy się firma usługowo-handlowa Wagra. Od 2010 r. posiada własną pracownię, w której opracowuje się kompleksową dokumentację, m.in. sieci gazowych niskiego ciśnienia, przyłączy i instalacji dla domków jednorodzinnych i domów wielorodzinnych albo bioelektrowni opierającej się na gazie wysypiskowym (a mianowicie biogazie).

Zasadniczymi jego elementami są: metan (80%) oraz dwutlenek węgla (do 37%). Do innych pierwiastków należy, m.in. azot (do 7,5%). Metan łatwo się zapala, a w wyższym nasyceniu – wybuchowy. Dlatego korzystnym zabiegiem na zagwarantowanie energii dla domu oraz ochrona środowiska naturalnego (metan uszkadza bowiem powłokę ozonową Ziemi) jest instalacja skutecznego systemu do odgazowywania.

Biogazownia oraz elektrociepłownia nie są tym samym. Pierwsza instalacja jest wykorzystywana wyłącznie do wytwarzania biogazu, druga – do uzyskiwania energii elektrycznej i termicznej z biogazu. Biogazowania jest jednym z fragmentów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa kluczowe zabiegi na odgazowanie

Najprostszym jest odgazowanie bierne, które opiera się w skrócie na wykopywaniu w bryłach wysypiska otworów (przez całą ich grubość). Następnie układa się w nich rury z otworami – w środku będzie biegł gaz. Zostanie spalony przez dodatkowe pochodnie do spalania biogazu, natomiast efektem ubocznym jest woda i dwutlenek węgla. Dzięki owej technice niebezpieczne gazy w ogóle nie są wysyłane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów polega na użyciu takiej samej struktury, natomiast różnicą jest dołączenie jej do kanałów gazowych z modułem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego używaniu biogaz wyciągany jest ze składowiska odpadów w subtelniejszy sposób. Ponadto przykrywa się je nawierzchnią glinowo – piaskową i rekultywacyjną. Żeby uzyskać maksymalną szczelność, rozkłada się w niej nieprzenikliwą folię. Gaz powstały z wykorzystaniem odgazowania aktywnego używa się głównie do generowania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) i cieplnej (jednocześnie z elektryczną; w systemach kogeneracyjnych). W dokonaniu słusznego wyboru pomogą specjaliści z firmy Wagra, którzy mają dobrą wiedzę i kompetencje w projektowaniu oraz tworzeniu takich instalacji. W ofercie mamy szansę znaleźć takie usługi, jak:

 • budowa całkowitych układów, pozwalających odgazować odpadki komunalne
 • odgazowanie składowisk śmieci za pośrednictwem układu biernego
 • opracowywanie instalacji do modyfikowania oraz filtrowania biogazu (np. w bioelektrowniach rolniczych)
 • montowanie urządzeń magazynujących

Pracownicy firmy w każdej chwili służą pomocą. Są w stanie przeprowadzić początkową analizę co do opłacalności całkowitej inwestycji. Oprócz tego można poprosić o wykonanie symulacji biogazowej, monitoring, restaurację i naprawę konkretnych urządzeń.

Jeżeli planujesz dowiedzieć się więcej o instalacjach biogazowych, niniejszy odsyłacz zaprowadzi Cię na odpowiednią stronę – Instalacje biogazowe

Strona używa cookies
Ok