Agencja reklamowa - banery - neony - oklejanie samochodów - kasetony reklamowe
Profesjonalne i terminowe usługi reklamowe
20 października, 2016
Darmowe ogłoszenia nieruchomości Zamki na sprzedaż Domy Lokale Mieszkania na sprzedaż
Na co zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości?
23 października, 2016

Kancelaria notarialna – rodzaje aktów notarialnych oraz opłaty

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Akty notarialne – charakterystyka oraz kluczowe typy

Akty notarialne włącza się do naczelnych dokumentów formalnych, dzięki którym szczegółowo zostaje opisana czynność prawna. Sporządza się je wówczas, gdy zdecydowanie domagają się tego przepisy prawa bądź jeżeli dwie osoby stwierdzają taką decyzję. Od tych dwóch czynników zależy sama forma konkretnego aktu notarialnego, która może być zastrzeżona w paru przypadkach:

 • Jeżeli osoba praktycznie w ogóle nie potrafiąca czytać złoży deklarację woli na piśmie
 • W sprawie umowy zobowiązującej do przekazania własności nieruchomości
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości, która zostaje zawarta w zamiarze zrealizowania funkcjonującego uprzednio zobowiązania do przejścia własności nieruchomości
 • Dotyczy też umowy zawieranej w zamyśle przedłużenia okresu wieczystego użytkowania
 • Umowy, która obliguje do przesunięcia upoważnienia wieczystego użytkowania i umowa przesuwająca takie prawo
 • Oświadczenia osoby będącej ofiarodawcą podczas podpisywania umowy darowizny
 • Umowy traktującej o dziale spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się przejmowania przez przyszłego spadkobiercę prawnego oraz rozwiązanie tegoż zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej oraz spółki akcyjnej
 • Umowy sprzedania własnościowego spółdzielczego prawa do konkretnego lokalu

W postaci aktu notarialnego mogą być napisane także testamenty – a mianowicie zarządzania dobytkiem przed śmiercią, wszak nie jest to bezwarunkowo wymagane przez przepisy prawa – poza art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są niewiążące kiedy Spadkodawcy nie są w stanie w świadomy sposób wyrazić swojej woli bądź podjąć decyzji i swobodnie wyrazić woli. Dzieje się tak ponadto, kiedy zachodzą poszlaki, aby Następcy utworzyli dokument danej treści bądź rozporządzili swoim dorobkiem pod wpływem groźby. Oryginały jakichkolwiek aktów notarialnych pozostają w w biurze notariusza i tam muszą być chronione. Stronom i innym uprawnionym osobom notariusz dostarcza wypisy, które mają taką samą skuteczność prawną jak pierwowzór. Wypis aktu notarialnego musi być szczegółowym powieleniem oryginału. Notariusz opatruje go pieczęcią i własnoręcznym podpisem. Wypis, którego liczba arkuszy jest większa aniżeli jeden, musi spełniać następujące warunki:

 • Posiadać ponumerowane wszystkie strony
 • Złączone wszystkie strony w jedną całość
 • Jakakolwiek strona musi być zaparafowana
 • Wypis musi być połączony pieczęcią

Rodzaje opłat notarialnych i ich wysokość

Jakakolwiek pobierana przez notariusza opłata jest wyznaczana przez stosowne ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych i – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Słowem notariusz nie może egzekwować zawyżonej opłaty od Klientów, bowiem jest pracownikiem publicznym oraz zawsze musi działać na rzecz zabezpieczenia obrotu prawnego. Do jego fundamentalnych czynności ustawodawczych przynależy sporządzanie aktów notarialnych, świadectw dziedziczenia, poświadczeń (daty przedłożenia dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu albo kopii z przedłożonym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu czy w określonym miejscu), zapisywanie raportów (np. spółek), dostarczanie oświadczeń, przyjmowanie do przechowywania papierów wartościowych, dokumentów oraz pieniędzy, przygotowywanie wypisów, odpisów i wyciągów np. aktów notarialnych, tworzenie protestów weksli oraz czeków, sporządzanie wzorów aktów, świadectw i pozostałych dokumentów. Należności notarialne można podzielić na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków oraz darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, mianowicie wartość obiektu czynności prawnej oraz procent od nadwyżki. Innymi słowy, górna wysokość należności, którą pobiera notariusz za dopełnienie określonej czynności prawnej. Dla wartości przedmiotu czynności notarialnej do 3.000 zł wynosi ona 100 zł, ponad 3.000 do 10.000 zł – 100 zł oraz 3% nadwyżki powyżej 3.000 zł, wyżej niż 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł oraz 2% nadwyżki powyżej 10.000 zł, powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł i 1% nadwyżki powyżej 30.000 zł, ponad 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł i 0,4% nadwyżki ponad 60.000 zł, powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł i 0,2% nadwyżki ponad 1.000.000 zł, powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł oraz 0,25% nadwyżki ponad 2.000.000 zł (z ultimatum, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, a w przypadku czynności realizowanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7.500 zł). Dokładny cennik innych cen notarialnych – wielkości należności sądowych, podatku od spadków i darowizn oraz wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych – można odnaleźć pod odnośnikiem: Notariusze Toruń

Strona używa cookies
Ok