Depilacja laserowa mężczyzn skuteczne usuwanie owłosienia z ramion i pleców
Depilacja laserem medycznym ramion
17 marca, 2016
Beton dekoracyjny – trwały materiał budowlany
23 maja, 2016

Salus – dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego

Odszkodowanie to rekompensata szkody, jaka pojawiła się jako rezultat zdarzenia, którego skutków winny jest sprawca. Najczęściej zdarza się, że w wyniku, dajmy na to, wypadku komunikacyjnego, nasz samochód zostaje poważenie uszkodzony, albo, ze względu na wielkość szkód podlega kasacji. Wtedy, będąc osobą ubezpieczoną możemy możemy uzyskać odszkodowanie, dzięki któremu w szybkim czasie oddamy samochód do naprawy lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną rolę w przypadku zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnego uszczerbku na zdrowiu. Otrzymanie pieniędzy pozwala na szybki powrót do zdrowia i pomaga w zabezpieczyć podstawowe potrzeby swoich bliskich. Czasami zdarza się jednak, że nieuczciwe instytucje ubezpieczeniowe zaniżają kwotę odszkodowania lub jej nie wypłacają. W takich przypadkach mogą Państwo liczyć na pomoc fachowej kancelarii odszkodowawczej Salus, która od wielu lat zajmuje się obsługą roszczeń odszkodowawczych w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Dla nas każdy klient jest tak samo ważny. Nie pozwolimy Ci zostać samemu z dochodzeniem należnego Tobie odszkodowania. Poznaj naszą ofertę.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny to w profesjonalnym tłumaczeniu zdarzenie w ruchu lądowym, w którym uczestniczy przynajmniej jeden samochód lub pojazd nie mechaniczny oraz którego rezultatem są straty w majątku lub szkody na osobach biorących w nim udział. Wypadki samochodowe wywołują często niezwykle trudne uszkodzenia, stąd też potrzebna jest natychmiastowa i skuteczna pomoc finansowa w postaci odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest przeważnie wypłacane przed towarzystwo ubezpieczeniowe, aczkolwiek, jako ofiara wypadku drogowego, jesteśmy również upoważnieni do zdobycia odszkodowania od sprawcy wypadku w procesie cywilnym. Odzyskiwanie odszkodowania rozpoczyna mechanizm likwidacji szkód, podczas którego powołany likwidator szacuje wielkość szkód i ich wartość. Swój protokół likwidator przekazuje komisji odszkodowawczej w konkretnej firmie ubezpieczeniowej, która stanowi o wysokości sumy odszkodowania. Oprócz odszkodowania osoby poszkodowane w wypadkach mogą także liczyć na wypłatę zadośćuczynienia i renty. Niezależnie od postaci szkód, kancelaria odszkodowawcza Salus jest stale gotowa pomóc Tobie na dowolnym szczeblu otrzymywania odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

W razie wypadku w pracy, każdy pracownik jest upoważniony do uzyskania należnego odszkodowania od instytucji ubezpieczającej konkretny zakład pracy. Sam wypadek przy pracy opisuje się jako niespodziewane zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną wywołujące uraz albo śmierć, które wystąpiło w związku z pracą, czyli w trakcie dokonywania zwykłych prac i poleceń przełożonych, wykonywania przez podwładnego prac na korzyść przełożonego bądź w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy. Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się również wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu zdarzenia, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu zatrudnionego, pracodawca jest zobowiązany do poinformowania właściwego, okręgowego inspektora pracy, jak i do utworzenia zespołu powypadkowego, który poprowadzi dochodzenie w zakładzie pracy i dostarczy końcowy raport właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas pracownik może wnioskować o specjalne, jednokrotne odszkodowanie za wypadek przy pracy. Dodatkowo, poza dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u pokrzywdzony pracownik, może uzyskać odszkodowanie na zasadach ogólnych od samego pracodawcy. Salus, jako fachowa kancelaria odszkodowawcza wielokrotnie zajmowała się obsługą roszczeń kompensacyjnych związanych z wypadkiem przy pracy. Potrafimy pomóc także Tobie i razem otrzymać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Wszelkie zabiegi medyczne maja na celu poprawę sprawności organizmu, jak również ochronę ludzkiego życia. Zazwyczaj operacje przebiegają bezproblemowo, a ich efekt jest satysfakcjonujący. Jednak czasami w trakcie badania pacjenta, albo w trakcie operacji lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. W takich sytuacjach potrzebne jest zapełnienie sobie komfortu pieniężnego, przez uzyskanie należnego odszkodowania za błąd medyczny. Błąd lekarski opisuje się jako niezgodne z aktualną wiedzą działanie albo zaniechanie, którego rezultatem jest zainfekowanie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Takie postępowanie czy zaniedbanie może powstać podczas diagnozowania, leczenia albo operowania pacjenta, a jego rezultaty są niezwykle często fatalne. Błąd medyczny rekompensuje odszkodowanie, które zapewnia godziwe życie i wsparcie finansowe podczas powrotu do zdrowia. O wysokości odszkodowania decyduje komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Jednoznacznie, pokrzywdzony pacjent może ubiegać się także o odszkodowanie od przychodni na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w zdobywaniu odszkodowania za błąd medyczny i postara się otrzymać największą, możliwą kwotę, która umożliwi Ci wstać na nogi.

Podstawową misją kancelarii odszkodowawczej Salus jest kompleksowa obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, które spowodowały wystąpienie szkody materialnej i niematerialnej. W procesie dochodzenia odszkodowań dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze skutecznych i bezpiecznych mechanizmów, czerpiąc z bogatego zaplecza wiedzy na temat prawa, administracji i finansów. W naszej firmie zatrudniamy jedynie najlepszych fachowców, których wiedza i wieloletnia praktyka zawodowa, wspomagają proces dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Naszą działalność cechuje szybkie i skuteczne dochodzenie takich roszczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu naszych Klientów są nadzieją na lepszą przyszłość.

Zapraszamy na naszą stronę internetową – odszkodowania komunikacyjne!

Strona używa cookies
Ok